Proudové chrániče i s integrovanou nadproudovou ochranou (chráničojističe – jističochrániče)

Proudové chrániče i s integrovanou nadproudovou ochranou (chráničojističe – jističochrániče)

Radislav Kovář
Potřebujete poradit?

Radislav Kovář, majitel

+420 776 025 160

Proudový chránič (RCD nebo FI) je elektrický ochranný prvek, který je navržen tak, aby ochránil osoby před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Proudový chránič funguje na základě porovnávání proudu, který vstupuje do elektrického obvodu, a proudu, který z něj vystupuje. Pokud se tyto proudy liší, znamená to, že někde v obvodu uniká proud (reziduální proud), což může být způsobeno například dotykem osoby s neizolovanou vodičovou částí. V takovém případě se proudový chránič okamžitě přepne a odpojí napájení.

Proudové chrániče dodáváme samostatně, nebo v kombinaci s jističem, tedy vestavěnou nadproudovou ochranou.